Out of sight out of mind

Nei Caro, denne er ikke rettet til deg når dine venner forlater din nærmeste radius på 1 km, og du glemmer at de finnes. Heh. Nooooooo my peeps. You can all put a fork in me, I´m done!! Midterm er innlevert, bare Gud kan beskytte meg nå. Men om jeg hører på the Markle og følger de kristnes råd, de har nemlig funnet ut hvem de skal be til, går det nok bra. Dette sto i Jesus rocker tv-skjermen i heisen igår: The one to whom we pray (JESUS) knows our struggles. utrolig godt å vite. Jèsùs!? Jeg vil ha en A!

3 comments: