Drømmene

style.com Men så er det fare for at drømmene tar en uventet retning, og akkurat som i virkeligheten går man på trynet. Der, i drømmene, hvor alt egentlig skulle gå din vei.

No comments:

Post a Comment