honey

J. Dauphin Ta på meg noe sort, noen halvlange cut-offs, noe kjetting og plasser meg ved havet. Vær så snill. Dress me in something black, some semi-long cut-offs, some chains and place me by the ocean. Pretty please.

1 comment: