i couldn't help but wonder

Hjemme igjen etter å ha slitt meg ut på trening og ledd høyt, ja gjør det på trening, av tabloid i dag som jeg så på mens jeg syklet i vei. De diskuterte Drillo. Liker Drillo jeg, har jeg alltid gjort. Menn er morsomme når de diskuterer ekstremt viktige ting. Jeg tolket det ut i fra hva de sa som at landslaget tydeligvis er en slik ting. Home again after an exhausting workout and great laughs, yes I laugh at the gym, at a discussion program that was airing while I was bicycling my ass off. They were discussing Drillo. I dig Drillo, I always have. Men are funny when the discuss extremely important matters. I figured that apparently the country's national team in soccer is such a matter.

No comments:

Post a Comment