truth enlightens

Utdrag av prest Joseph Lowerys velsignelsestale på innsettelsen av Obama Det er talen til Lowery jeg husker fra innsettelsesdagen. Gode ord, sagt på enkelt vis, av en enestående, det må han være, mann. It was Lowery's benediction that sticks with me from the inaugaration-day. Good words, said simply by an outstanding, he has got to be, man.

No comments:

Post a Comment