we shall overcome

urban outfitters tee Vi, jeg sier vi jeg, har fått ny president. Det er fantastisk, intet mindre. Som Barack Obama selv sa i sin innsettelsestale; det er utrolig at en mann for 60 år siden ble nektet service på visse restauranter, og at den mannens sønn noen år senere sverger den helligste eden av alle. Håp. We, I say we, have a new president. It is amazing, nothing less. As Barack Obama himself said in his inaugaral speech; it is incredible that a man was denied service in certain restaurants 60 years ago, and that that same man's son some years later is swearing in the holiest oath of them all. Hope.

No comments:

Post a Comment